Marek Chołoniewski / Studio MCH

Stowarzyszenie Artystyczne Muzyka Centrum

Akademia Muzyczna w Krakowie

Studio Muzyki Elektroakustycznej

PSeME

Wydział Intermediów ASP w Krakowie

Międzynarodowa Konfederacja Muzyki Elektroakustycznej CIME/ICEM